วันที่ 1 กันยายน 2559 นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นำข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูในเขตอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล เครื่องไทยธรรมและปัจจัย ณ วัดสระจันทร์ บ้านโคกจิก อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ โดย พระครูวิบูลธรรมทัธ เจ้าคณะอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกา พุทธศาสนิกชนบ้านโคกจิก เป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมพระประธานในอุโบสถ วัดสระจันทร์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณศักดิ์สิทธิ์ และภาพเขียนสีฝาผนัง ที่สวยงดงามอย่างมาก

 

ข่าว/ภาพ :  นิรัญ ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4