วันนี้ 26 สิงหาคม 2559) นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตอำเภอนาโพธิ์ คณะครู นักเรียนโรงเรียนอมรสิริสามัคคี อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำบุญถวายภัตตาหาร สังฆทาน เครื่องไทยธรรมและจตุปัจจัย  ณ วัดอมราวาส บ้านบง ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี พระครูอมรบุญวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนาโพธิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   ตามโครงการทำบุญไหว้พระ 9 วัด ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เสร็จพิธีได้รับประทานอาหารร่วมกัน  ปัจจุบันวัดวัดอมราวาส เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งที่ 16  ของจังหวัดบุรีรัมย์

     ในช่วงฤดูพรรษากาลตลอดทั้ง 3 เดือน พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดีที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา   ชายไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนเมื่ออายุครบบวช (20 ปี) จะนิยมถือบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เพื่ออยู่จำพรรษาตลอดฤดูพรรษากาลทั้ง 3 เดือน  

 

ข่าว/ภาพ : หัสดิน เป็นนวล โรงเรียนอมรสิริสามัคคี  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมครูไอซีที