สพป.บุรีรัมย์  เขต 4  โดยท่าน ผอ.ศักดา จันทร์ฝอย มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ฝึกสอน นักเรียน (13 กุมภาพันธ์  2561)
ในโอกาสประชุม/พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) ครั้งที่  67 ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา ผู้ฝึกสอน อ.ทวี ง้าวไข่น้ำ และคุณครูนวลฉวี  วงษ์สมบัติ  ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 2 คน คือ
       1. เด็กหญิงพัชราภา สงคราม (ระดับชั้น ม.2)
       2. เด็กชายกิตติภณ จามิตร (ระดับชั้น ม.3)

      ทางโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ตามลำดับ

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ภายใต้การบริหารจัดการของ นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ ได้สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกกิจกรรม ตามความรู้ความสามารถ ความถนัด ของครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนต่อไปข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ภาพกิจกรรม :
1.  โรงเรียนร่วมแสดงความยินดี (กิจกรรมหน้าเสาธง) (13 กุมภาพันธ์  2561)
     https://photos.app.goo.gl/uVcBzwVwqffFRNmG3

2.  สพป.บุรรัมย์ เขต 4  มอบเกียรติบัตร (13  กุมภาพันธ์  2561)
     https://photos.app.goo.gl/Qle4UKoNJzHdkJ103

3.  จังหวัดบุรีรัมย์ มอบโล่/เกียรติบัตร (29 มีนาคม 2561)
    https://photos.app.goo.gl/OhR5T9lJOmuWCrOQ2
4.  ดาวน์โหลดจดหมายข่าว ดงแสนตอออนไลน์

    https://photos.app.goo.gl/PNZKZ8N3Q8Xe2HKLA

ภาพประกอบ

โรงเรียนร่วมแสดงความยินดี คนดีศรีทุ่งวัง ตามแนวทางกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ (25  ธันวาคม  2560)

โรงเรียนร่วมแสดงความยินดี คนดีศรีทุ่งวัง ตามแนวทางกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ (13 กุมภาพันธ์  2561)

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  โดยท่าน ผอ.ศักดา จันทร์ฝอย มอบเกียรติบัตร/เหรียญรางวัล ในโอกาสประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (13 กุมภาพันธ์  2561)

 

 

 

นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  มอบเกียรติบัตร/เหรียญรางวัล ประกาศยกยกคนดีศรีบุรีรัมย์
เนื่องในโอกาสประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (29 มีนาคม  2561) หอประชุมศาลากลาง จ.บุรีรัมย์

 ประกาศยกย่องผ่าน จดหมายข่าวดงแสนตอนิวส์  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง

[ดาวน์โหลดไฟล์เต็ม]

[ดาวน์โหลดไฟล์เต็ม]

จดหมายข่าวดงแสนตอนิวส์  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง