ชื่อนักเรียน : 1. ด.ญ.จิราภา  ปักกาสาตัง
                     2. ด.ญ.ชลธิชา  วงษ์สมบัติ                     3. ด.ญ.ภัทรวีร์กานต์  นาดี
ครูผู้สอน : นางบังอร  สร้อยสูงเนิน / นางสาวเขื่อนแก้ว  อันแสน
ผู้บริหารสถานศึกษา : นายพงค์ศักดิ์ พุทธลา

โรงเรียน : โรงเรียนบ้านหนองขวาง อำเภอคูเมือง
รางวัลที่ได้รับ : ชนะเลิศการแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559