หลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ พุทธธรรมลำน้ำมูล พระพุทธรูปประจำทิศบูรพา  จังหวัดบุรีรัมย์
ประดิษฐาน ณ วัดโนนสูงทุ่งสว่าง บ้านทุ่งวัง ม.1 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

วันนี้ (13 เมษายน 2561) เวลา 09.30 น. นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก เป็นประธานในพิธีงานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ ณ วัดโนนสูงทุ่งสว่าง บ้านทุ่งวัง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม โดยการต้อนรับของ นายมนูญ มั่นเฮง กำนันตำบลุท่งวัง ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งวัง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชน เยาวชนในหมู่บ้านเขตบริการตำบลทุ่งวังและใกล้เคียง

      ตำบลทุ่งวัง ได้เห็นความสำคัญของงานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ และสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ อันดีงามให้ให้คงอยู่สืบไป เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านของตำบลทุ่งวังและชุมชนใกล้เคียง ได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและพิธีกรรมต่าง ๆ

       กิจกรรมประกอบด้วย พิธีบวงสรวงหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ ขบวนแห่สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น (เครื่องบวงสรวง ขบวนธง/ตุง) ขบวนเด็กและเยาวชนนุ่งขาวห่มขาว และขบวนเทพีสงกรานต์/ขบวนฟ้อนรำ
จากนั้น ประธานในพิธีนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ
- สรงน้ำพระ/เปลี่ยนผ้าหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ

พิธีเปิด โดยนายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก พร้อมคณะผู้ติดตาม
นายรังสิกร ทิมาตฤกะ รองนายกอบจ. พบปะพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน การแสดงจำนวน 3 ชุดประกอบด้วย
ชุดนาฏยลีลา บูชาหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ (โรงเรียนบ้านทุ่งวัง) ชุดเต้นบาสโลปโรงเรียนผู้สูงอายุ (อบต.ทุ่งวัง)
และระบำบวงสรวงหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ(สภาเด็และเยาวชน ต.ทุ่งวัง)

จากนั้นพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในหมู่บ้านเขตบริการตำบลทุ่งวัง 15 หมู่บ้าน/การแสดงศิลปะพื้นบ้าน/รำวงย้อนยุค       "...ท่ามกลางตอไม้นับแสน ๆ ตอ มีการค้นพบพระพุทธรูปปางมารวิชัยแกะสลักด้วยหินทรายอมส้ม บนแห่นหินทรายพิงกับต้นมะค่าแต้ ...ที่เปล่งแสงประกายเจิดจ้า บนโนนดินสูงของเก่าสมัยทวาราวดี...เป็นที่มาของประวัติหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำทิศบูรพา ของจังหวัดบุรีรัมย์ คนที่มาดำรงตำแหน่งในจังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องมาเคารพสักการะ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล..."


       ในส่วนของโรงเรียนในสังกัด ตำบลทุ่งวัง โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งวัง โรงเรียนบ้านหนองครก และโรงเรียนบ้านหนองแวง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

       ขอขอบพระคุณ นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก ประธานในพิธี นายรังสิกร ทิมาตฤกะ รองนายกอบจ.บุรีรัมย์, นายกฤษณะศักดิ์ ศาลางาม สจ.อำเภอสตึก เขต 2, นายอภิชาติ เจริญรัมย์ สจ. อำเภอสตึก เขต 1, นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งวัง นางอชนารดี จารุสิทธิกุล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองครก คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างในสังกัดส่วนท้องถิ่น และ แขกผู้มีเกียรติ ประชาชนและผู้ที่มาร่วมงานทุกท่าน.../

 

 


ข่าว/ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/ธนายุต นนทเสน
https://photos.app.goo.gl/vcxxzvGUV5DZW98i1
วารสารออนไลน์ : https://photos.app.goo.gl/uBkHtatUFbK45YzQA

 

วัดโนนสูงทุ่งสว่าง ม.1 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ตั้งอยู่บนโนนดินสูงเมืองเก่า สมัยทวาราวดี

 ขบวนแห่อัญเชิญตุง เครื่องเซ่นไหว้ โดย หมู่บ้านตาลอง และชุมชนในเขตบริการ

 พิธีเซ่นไหว้ เปลี่ยนผ้า หลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ

ออเจ้า... พิธีกร (อ.บัณฑฺิต  วงศาสนธิ์/อ.ประจวบ  ปิงกุล)  คณะครูโรงรียนบ้านทุ่งวัง

 พิธีเปิด โดยท่านนายอำเภอสตึก นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ และ นายรังสิกร  ทิมาตฤกะ รองนายก อบจ. พบปะพี่น้องประชาชน

 การแสดงเต้นบาสโล้ป  ของโรงเรียนผู้สูงอายุ  อบต.ทุ่งวัง

 พิธีรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุและมอบรางวัลผู้สูงอายุสุขภาพดี

โชว์การรีดพิษ จากงูเห่า งูจงอาง  โดยหมองู  คุณรชต  ยาวรัมย์ บ้านทุ่งวัง ที่ใช้ภูมิปัญญาเฉพาะตัว ไปแสดงรับจ้างในต่างจังหวัด

วารสารออนไลน์

[ดาวน์โหลดวารสารฉบับเต็ม]