วันนี้(12 สิงหาคม 2559) ส่วนราชการอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่เวียนบรรจบครอบรอบอีกวาระหนึ่ง 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ หน้าที่ว่าการฯและหอประชุม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกำหนดการจัดงานดังนี้

ภาคเช้า
เวลา 06.30
        พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร (บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสตึก) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า นำข้าวสารอาหารแห้งมาพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสตึก (สวนเฉลิมพระเกียรติฯ) พระสงฆ์ เดินทางมาถึงบริเวณเต็นท์พิธี /เจ้าหน้าที่ถวายน้ำปานะ /นายอำเภอสตึก ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี /ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย /พิธีกรสงฆ์ อาราธนาศีล /ประธานสงฆ์ให้ศีล /ผู้มาร่วมพิธีรับศีลพร้อมกัน ประธานสงฆ์กล่าวัมโมทนียกถา /ประสงฆ์อนุโมทนา (ประธานกรวดน้ำ) ประธานและผู้รว่มพิธีทำบุญตักบาตร /พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตร/ เสร็จพิธีทำบุญตักบาตร
คณะสงฆ์กลับ


เวลา 08.30 น.
       ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น/
พน้กงานส่วนท้องถิ่น/กำนัน/ผู้ใหญ่ บ้าน/พ่อค้า/ประชาชน/นักเรียน/กลุ่มพลังมวลชน/พร้อมกัน ณ บริเวณพิธีหอประชุมอำเภอสตึก พระสงฆ์ 10 รูป มาถึงบริเวณพิธี และเข้าประจำนั่อาสนะ
เวลา 09.00 น.
       นายอำเภอสตึก ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี ผู้ร่วมพิธียืนตรง วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ โดย โรงเรียนสตึก เพลงจบทุกคนนั่ลง/ประธานลงนามถวายพระพร/ประธานไปนมัสการประธานสงฆ์เสร็จแล้วไปนั่งประจำที่นั่ง/ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (ผู้ร่วมพิธีพนมมือ) เสร็จแล้วเดินทางกลับไปที่นั่ง (ผู้ร่วมพิธีนั่งลงพร้อมประธาน) พิธีกรอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล ประธานและผู้ร่วมพิธีรับศีล ประธานเดินไปที่โต๊ะหมู่หน้าเวทีประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ (ผู้ร่วมพิธียืนตรง)
เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายคำนับ (ผู้ร่วมพิธีคำนับพร้อประธาน)ประธานเดินไปที่แท่นพิธี อ่านคำประกาศราชสดุดเฉลิมพระเกียรติ ถวาพระพรชัยมงคลจบแล้วประธานถวายคำนับ (ผู้ร่วมพิธีถวายคำนับพร้อมประธาน)ผู้บังคับกองเกียรติยศสั่งกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี (โรงเรียนสตึก) ยิงสลุต 21 นัดพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้บังคับกองเกียรติยศ สั่งกองเกียรติยศเรียบอาวุธ(ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีถวายคำนับ)ประธานเดินกลับไปประจำที่นั่ง (ผู้ร่วมพิธีนั่งลงพร้อมประธาน) ประธานและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายภัตตาหารปิ่นโต และจตุปัจจัยไทยธรรมประธานกรวดน้ำ พระสงฆ์ยกพัดขึ้นอนุโมทนาประธานกราบนมัสการพระที่โต๊ะหมู่บูชาและกราบลาพระสงฆ์ เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์กลับเสร็จพิธีพิธีมอบรางวัล แม่ดีศรีท้องถิ่น ประปี 2559 ทุนการศึกษานักเรียนยากจนและจักรยาน


เวลา 18.00 น.

       เคารพธงชาติ/การแสดงของบนเวทีเทิดพระเกียรติฯ

เวลา 18.05 น.

       ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ อัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะตามลำดับวงดนตรีไทยบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์, บทเพลงเทิดพระเกียรติ ขณะที่ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ ถวายเครื่องราชสักการะ
เวลา 19.19 น.

       นายอำเภอสตึก ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)/ประธานขึ้นบนเวทีที่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์/ ถวายคำนับ /เปิดกรวยดอกไม้ /และถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน พุ่มทอง) ถวายคำนับประธานประจำแท่นพิธี /จุดเทียนชัย (เจ้าหน้าที่ดับไฟฟ้าในบริเวณพิธี ยกเว้นไฟส่องสว่างพระบรมฉายาลักษณ์บนเวที)/ประธานต่อเทียนชัยและจุดต่อให้ผู้ร่วมพิธีประธานประจำแท่นพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ/ประธานกล่าวจบ/ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี (โรงเรียนสตึก ผู้ร่วมพิธีร้องเพียงร่วมกัน) วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสดุดีมหาราชา(โรงเรียนสตึก ผู้ร่วมพิธีร้องเพียงร่วมกัน) เสร็จพิธีข่าว/ภาพ : แสงชัย อธิพัฒน์พลากร โรงเรียนบ้านหนองม่วง เครือข่ายประชาสัมพันธ์
ข้อมูล : สัมพันธ์ รุ่งแจ้ง/นารีรัตน์ รักษ์ศุภชนม์ ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันแม่แห่งชาติ