Menu
 

วันนี้ (9 สิงหาคม 2559) กลุ่มโรงเรียนสตึก 2 ทำการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านสะแก ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันกรีฑา ระดับโซนของอำเภอสตึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีโรงเรียนภายในกลุ่มจำนวน 10 โรง เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วยโรงเรียนในตำบลสะแก (โรงเรียนบ้านโนนค้อ โรงเรียนบ้านโคกเมือง โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก และโรงเรียนวัดบ้านพลับ) โรงเรียนในส้งกัดตำบลท่าม่วง ประกอบด้วย (โรงเรียนบ้านท่าม่วง โรงเรียนบ้านโนนยาง โรงเรียนบ้านท่าเรือ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ และโรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน)

 

     นักกรีฑาที่ได้ชนะเลิศแต่ละรายการ จะไปทำการคัดเลือกในระดับโซนอำเภอตึกต่อไป เพื่อที่จะเป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬา-กรีฑา ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2559 ต่อไป การคัดเลือกนักกรีฑาในวันนี้ ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ จากโรงเรียนชุมชนบ้านสะแก และคณะกรรมการดำเนินจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดียิ่ง

 

ข่าว/ภาพ : วีระชัย รุ่งรพีพรพงษ์  เครือข่ายประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : http://gg.gg/43x4i

 

 

 

 

 

 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”