การแข่งขัน กีฬา-กรีฑานักเรียน โซน สตึกB ระหว่าง 8-9 สิงหาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนบ้านหนองเชือก ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬา-กรีฑา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ระหว่างวันที่  24-28 สิงหาคม  2559 ต่อไป

       วันนี้ (8 สิงหาคม 2559) นางบุญเลียน ธนสุนทรสุทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์(เขต 3 อำเภอสตึก) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมีนายชาญยุทธ นาเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลัดมุม ประธานดำเนินการแข่งขันกล่าวรายงาน

   
       ในการนี้ นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ให้เกียรติมาร่วมงานและเป็นตัวแทนพี่น้องชาว โซน B รับมอ
บเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขัน จาก อบจ.บุรีรัมย์ โดยนางบุญเลียน ธนสุนทรสุทธิ์ สอบจ.ฯ,อบต.หนองใหญ่ โดย นายณัฏฐ์คเนศ วรไกรปัญญาพงษ์ นายกฯ,อบต.เมืองแก โดยนายพรศักดิ์ หมื่นเจริญ นายกฯ

       การแข่งขันครั้งนี้ เป็นการแข่งขันเพื่อคัดตัวแทนโซน สตึก B เพื่อเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 3 ทีม คือทีมจาก สตึก 6 (หนองใหญ่-ชุมแสง) สตึก 4 (เมืองแก-สนามชัย) และสตึก 3 (ดอนมนต์-ร่อนทอง)

      มานิต กีรตินิตยา ถ่ายภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์