นายสมเกียรติ  แถวไธสง รองศึกษาธิการภาค 14 ประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาทหน้าที่ศึกษาธิการภาคกับการปฏิรูปการศึกษาวันนี้"

         สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์จัดการประชุมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2559 ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้

            เวลา 13.00 น.     - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมกันที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์
            เวลา 13.30 น.     - ประธานในพิธี(นายสมเกียรติ  แถวไธสง) รองศึกษาธิการภาค14 เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
                                      - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                                      - นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ (ว่าที่ พ.ต.สงวน นนท์ธีระโชติ) กล่าวรายงาน
                                      - ประธานในพิธีกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ “บทบาทหน้าที่ของศึกษาธิการภาคกับการปฏิรูปการศึกษาวันนี้”
              เวลา 14.30 น.   - นายศักดา  จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต 4 บรรยายพิเศษ "ผอ.เขตพบเพื่อนครู"
              เวลา 15.30 น.   - นายเรืองเดช  ทองศรี รองผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต 4 พบเพื่อนครู
              เวลา 15.45 น.   - นายสังคม  แพงแสงไพศาล ครูโรงเรียนวัดไพรงาม "การยกระดับผลสัมฤทธิ์ พิชิต O-NET อันดับ1 ของเขตพื้นที่"

              เวลา 16.00 น.   - ปิดการประชุม
              การจัดการประชุมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์จาก 22 โรงเรียน รวม 222 คน นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงเป็นอย่างดี

 

 

 


แฟ้มข่าว:Facebook/สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.923075947818483&type=1