อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์...!! จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูุมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ...พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


วันนี้(5 ธันวาคม 2561) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูุมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 รัฐบาลและทุกภาคส่วนได้พร้มใจกันจัดกิจกรรม ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรจำนวน 50 รูปและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะแและถวายราชสดุดดี ณ ลานกิจกรรมหน้าที่ว่าการอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายธเนศ ยุคนธจิตต์ นายอำเภอสตึก ประธานในพิธี ตามกำหนดการดังนี้

 

เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร เวลา 08.00 น.ถวายพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน โดยถวายพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ (โทนสีเหลือง) ในปีนี้จำนวน 44 หน่วยงานตามลำดับ

 

                                                               นายธเนศ ยุคนธจิตต์ นายอำเภอสตึก ประธานในพิธี

 

ทั้งนี้เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศทุกภาคส่วน ร่วมกันประดบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จระปรมินทรมหาภูุมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขึ้นประดิษฐาน ณ โต๊ะหมู่บูชาประดับพานพุ่มดอกไม้สีเหลืองและธงชาติไทย ตลอดเดือนธันวาคม 2561 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ###

 

ข่าว/ภาพ : สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ลิงก์ ; https://photos.app.goo.gl/sHMvmUQxj1bBcQ52A