ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดทำข้อมูลความต้องการอัตรากลัง ปีการศึกษา 2558 เพื่อใช้ในการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา โดยให้จัดทำปริมาณของสถานศึกษาและคำนวณอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ... รายละเอียดดังแนบ

 

Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lhvnR4srBRJHhpGU88Cj7NuuNMr-HZKa51xcd9Zq2lI/htmlview