Menu
   

วันนี้(29 มิถุนายน 2560) เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ เพ-ลาเพลินบูติกรีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสุนันท์ พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์1) เพื่อลดอัตราการตายจากการจมน้ำของเด็กนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียน ชุมชน 2) เพื่อฝึกหัดให้นักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็นให้สามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจากการเสียชีวิต เมื่อประสบเหตุทางน้ำ ตลอดจนวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้อง และ 3) เพื่อเป็นการสร้างแกนนำในการฝึกหัดทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน และเป็นการสร้างเครือข่ายในการฝึกว่ายน้ำให้เต็มพื้นทื่ในเขตบริการของโรงเรียน โดยกำหนดจัดอบรม จำนวน 2 รุ่น
       รุ่นที่ 1 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นักเรียนจากอำเภอคูเมือง อำเภอพุทไธสง และอำเภอแคนดง
       รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นักเรียนจากอำเภอสตึก อำเภอนาโพธิ์และอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
กลุ่มโรงเรียนละ 12 คน รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 240 คน

 

คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธสว่างจรรยาธรรม จังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่เพ-ลาเพลินบูติกรีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์ ตลอดทั้งสองรุ่น

 

       ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ตามหลักสูตรจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดของกระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำการเอาชีวิตรอดและพื้นฐานการว่ายน้ำ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เน้นการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ การเอาชีวิตรอดในน้ำ และวิธีช่วยเหลือคนตกน้ำ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดอบรมให้ความรู้ทั้ง 3 โมดูล (หน่วย) และฝึกปฏิบัติจริง ณ สวนน้ำฟันนี้ปารค์เพ-ลาเพลิน โดยคาดหวังว่า ผู้เข้าอบรมสามารถฝึกปฏิบัติลอยในน้ำได้นาน 3 นาที เคลื่อนที่ในน้ำได้อย่างน้อย 15 เมตร โดยความร่วมมือทั้ง สพป.บร.4 สถานที่ฝึกอบรม โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียน โดยที่สวนน้ำแห่งนี้ เป็นสวนน้ำที่ได้มาตรฐาน เป็นการร่วมมือระหว่าง เพ-ลา เพลิน และ Funny Park ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านสวนน้ำ ได้นำนวัตกรรมสวนน้ำแบบเคลื่อนที่ (Inflated Water Park) มีมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยสูงมาตรฐานต่างประเทศ มั่นใจด้านความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ สะอาดด้วยระบบบำบัดน้ำมาตรฐานระดับสากล

 

       ขอขอบคุณบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะทำงานทุกฝ่าย ตลอดจน เพ-ลาเพลินที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ คณะวิทยากรทุกท่าน 
 


ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/อ.ศิริพงษ์ สิมสีดา/
ข้อมูลโครงการอบรม : คุณภนิดา สังสีแก้ว
ประชาสัมพันธ์ : อ.นิรัญ ขุมทอง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมด : http://gg.gg/lifesaving

 

 

โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ประจำปีการศึกษา 2560 
เพ-ลาเพลินบูติกรีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประธานในพิธีเปิด (29 มิถุนายน 2560)

 นายสุนันท์  พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานโครงการอบรมฯ

 นักเรียนที่เข้ารับการอบรม (รุ่นที่ 1) วันที่ 29 มิถุนายน 2560 กลุ่มโรงเรียนละ 12 คน ทั้งสองรุ่น  รวมทั้งสิ้น 240 คน

 

 ภาพกิจกรรมการอบรม

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”