กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลและจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ได้จัดการอบรมปฏิบัติธรรมและพัฒนาจิตครู,บุคลากรทางการศึกษา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดป่าสตึกพัฒนา  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สพท. และโรงเรียน โดยการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนวิถีพุทธ" เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 IMG 7512 resize

IMG 7452 resize

IMG 7290 resize

IMG 7442 resize

IMG 7413 resize

IMG 7421 resize

IMG 7468 resize

                     

                    ข่าว/ภาพ : นายชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ

                    ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมด : https://drive.google.com/drive/folders/0B8WlBWIPcd48THk2YkhUdVdIemM?usp=sharing
                    หรือ
http://gg.gg/4jwb4 
                    หรือ
https://goo.gl/Swvskz