กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลและจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายผลการจัดการเรียนการสอน DLIT ระบบ Offline ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่โรงเรียนที่รับผิดชอบงาน ict จำนวน ๑๐๐ คน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่ำ หรือขัดข้อง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับโรงเรียน

 

IMG 7564 resize

IMG 7574 resize

IMG 7626 resize

IMG 7623 resize

IMG 7598 resize

IMG 7558 resize

           ข่าว/ภาพ : นายชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ

           ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมด

https://drive.google.com/drive/folders/0B8WlBWIPcd48MkxNSHREZjNNck0?usp=sharing

           หรือ
http://gg.gg/4jw73 
           หรือ
https://goo.gl/y3DWQf