เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ"เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-net ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย"ให้กับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 194 คน,โรงเรียนเอกชน จำนวน 2 โรง,โรงเรียนเทศบาล จำนวน 1 โรง ณ หอประชุมใหม่ของสำนักงาน โดยมี นายพนม ศรีนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

b

p

IMG 4336

new

IMG 4298

IMG 4304

ข่าว/ภาพ : นายชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ Webmaster

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : http://gg.gg/4cb0p