กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนำข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบ (SAR Online) ในวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  คือ ครูวิชาการของโรงเรียน จำนวน  ๑๙๔ คน

IMG 4218

IMG 4245

IMG 4271

IMG 4281

ข่าว/ภาพ : นายชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ Webmaster

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : http://gg.gg/4c6dj