เมื่อวันที่  (30 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น.)  นายวิรัช ปัญญาวานิชกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  เป็นประธานในพิธีเปิด งานสัปดาห์เทศกาลวันวิทยาศาสตร์น้อย "โลกแห่งการสื่อสาร" โครงการบ้านนักวิทศาสาตร์น้อย  ปีการศึกษา 2559  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)  โดยมีนายพนม  ศรีนอก  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 กล่าวรายงาน

        โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนอนุบาลจำนวนมากในเวลาอันสั้น  และสามารถควบคุบมาตรฐานได้อย่างดี  นอกจากนี้โครงการยังมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับพ่อแม่  ผู้ปกครองอีกด้วย  โดยการจัดกิจกรรมนี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย  ด้านการสื่อสารให้กับเด็กตั้งแต่ก่อนวัยเรียน  จึงมีความสำคัญในการพัฒนาทักษะทางสังคม  ในระดับครอบครัว  ชั้นเรียน  ด้วยการทำความคุ้นเคยกับการสื่อสารด้วยคำพูด  น้ำเสียง  การใช้ภาษากาย  การใช้สัญลักษณ์และการสื่อสารระยะไกล  ก่อนเข้าสู่สังคมที่มีความซับซ้อนในอนาคต

        ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  ครูผู้สอนระดับปฐมวัย  จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4  จำนวน 193 คน และในโอกาสเดียวกัน นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูทีจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพบปะเพื่อนครูที่มาร่วมงานในครั้งนี้

ข่าว : ศน.ชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ 
ภาพ : ศน.เฉลิมเกียรติ แก้วมา

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : http://gg.gg/43j1r

 

 

        

 

w7