สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขัน " สพป.บุรีรัมย์เขต 4 เดิน-วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2"   ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนตงสิริราษฏร์อนุสรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ทั้งประเภทชาย และประเภทหญิง แบ่งเป็นทุกระดับอายุ 2. เดิน-วิ่งเพื่อสุภาพ (FUN RUN) ระยะทาง 5 กิโลเมตร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบ้านให้นักเรียนยากจน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 และ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้สนใจทั่วไป ได้ออกกำลังกาย ทั้งนี้เพื่อส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพจิตที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด รายละเอียดเพิ่มเติมที่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โทร.044689445 หรือ นางพนิดา สังสีแก้ว โทร. 081-879-8146 /นางสาวสินีนาฏ วรรณทอง 084-905-3465 และ ผอ.ธนพล จงปัตนา 084-416-8144
ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมที่  https://www.youtube.com/watch?v=lRRxjezj5GE

 

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (1488362001x1431934061_1.pdf)ขอเชิญร่วมการแข่งขัน สพป.บุรีรัมย์เขต 4 มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ทานิน จันทะขาล99 kB2017-03-18 07:46