วันที่ 28 นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยสมาชิกชาวบ้านเลขที่ 4 (สพป.บุรีรัมย์ เขต 4) เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ให้คุณพ่ออภิวัฒน์ ปักษา บิดาของนางสาวจิรารัตน์ ปักษา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ซึ่งได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2559 โดยกำหนดประกอบพิธีฌาปนกิจศพ ในวันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดป่าหนองไผ่ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม