พุทธศาสนิกชนจังหวัดบุรีรัมย์ ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ สามเณร 199 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

วันนี้ (29 พ.ค. 61) เวลา 07.10 น. นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวบุรีรัมย์ ทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 199 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนชาวบุรีรัมย์จำนวนมากร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา มีทั้งมาเป็นครอบครัว เด็ก เยาวชนวัยหนุ่มสาว ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มีการนำอาหารแห้ง อาหารกึ่งสำเร็จรูป พร้อมดอกไม้ ทำบุญตักบาตร ถวายแด่พระสงฆ์พร้อมกับฟังธรรมะเทศนา ปฏิบัติธรรม ถวายเครื่องสังฆทาน ถือศีล ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง และร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ บำเพ็ญความดี ละเว้นความชั่ว และการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

สำหรับวันวิสาขบูชา นั้นถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา ด้วยมีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขึ้น 3 ประการ คือวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน ซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 และเมื่อวันวิสาขบูชาเวียนมาถึงครั้งใด พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและทั่วโลก ตลอดจนบรรพชิตผู้ที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใส จะพร้อมใจกันประกอบพิธีพุทธบูชา ด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา เพื่อบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระวิสุทธิคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการทำบุญตักบาตร ปล่อยนก ปล่อยปลา กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล เข้าวัดฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ์ ตลอดจนการน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตSA

 

แหล่งข้อมูล :  ข่าว/ภาพ  เพจ@สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์