รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่จังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้(2 พ.ค.61) พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปติดตามสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่ห้องประชุมนารายบรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ

การลงพื้นที่ของ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาระดับพื้นที่และรับฟังแผนงานโครงการที่พื้นที่จะเสนอต่อการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 7-8 พ.ค.2561 และได้เน้นย้ำส่วนราชการในสังกัดในการดำเนินการที่ผ่านมา คือการแก้ไขปัญหาเก่าในอดีต ทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ การปฏิรูปการทำงานให้ทันสมัย ควบคู่กับการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การผลักดันและบูรณาการปฏิรูป 20 ปีโดยมีนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1.การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่เน้นการบริหารจัดการบุคลากรควบคู่กับการบริหารจัดการพื้นที่ควบคู่กัน โดยจะนำเรื่องป่าชุมชนเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง /2.ด้านสิ่งแวดล้อม ขยะ มลพิษเน้นและส่งเสริมการเลิกใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวไม่สามารถใช้ซ้ำได้ วางเป้าหมายการเลิกใช้ไว้ที่2,600 ล้านชิ้น/ปี และ 3. การบริหารจัดการน้ำ ในส่วนรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเน้นการจัดการน้ำผิวดิน ส่วนของการอนุรักษ์และฟื้นฟู ซึ่งนโยบายเน้นการบริหารจัดการน้ำและระบบกระจายน้ำบนดินและใต้ดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

 
  ข้อมูล : ข่าว/ภาพ  เพจ @สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
                2 พฤษภาคม เวลา 17.30 น.