ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดดำเนินการรายงานเหตุผ่านระบบไลน์ ตามแนวทางการสื่อสารรายงานข้อมูลผ่านระบบไลน์(Line) ของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน