@คนบุรีรัมย์
ครอบครัวเดียวกัน
สายเลือดเดียวกัน
ลูกหลานรัชกาลที่ ๑

Menu

 ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดดำเนินการรายงานเหตุผ่านระบบไลน์ ตามแนวทางการสื่อสารรายงานข้อมูลผ่านระบบไลน์(Line) ของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

Go to top

                                      Copyright © 2015, by ICT BURIRAM 4, All Rights Reserved.