Menu

>>> ข่าวเด่น ...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 (รอบรั้วประถมลุ่มน้ำมูล)

 ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดดำเนินการรายงานเหตุผ่านระบบไลน์ ตามแนวทางการสื่อสารรายงานข้อมูลผ่านระบบไลน์(Line) ของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”