อังคาร, กันยายน 23, 2014
   
TEXT_SIZE


ทำเนียบผู้บริหารระดับสูง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 

นางภานิชา  อินทร์ช้าง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
  

นางภานิชา  อินทร์ช้าง
รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

(รักษาการในตำแหน่งผอ.สพป.บร.4)
 

 

 นายวิบูลย์ศักดิ์  พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
นายวิบูลย์ศักดิ์  พระภูจำนงค์
รองผอ.สปพ.บุรีรัมย์ เขต 4


นายสมชัย สินไธสง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
นายสมชัย สินไธสง
รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

นายปิยะเชษฐ์  จันภักดี รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
นายปิยะเชษฐ์  จันภักดี
รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
 
 
 

ออกแบบโดย :  ชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
แก้ไขล่าสุด :  12/พฤศจิกายน/2556

Share

เจ้าของ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ราชอาณาจักรไทย
Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand

ที่ตั้ง: โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๒๐
Location: Thongsirirat-anusorn School, Phutthaisong District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31120
E-mail : br4goth@gmail.com Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved